Revizyon Total Kalça Protezi

”Ortopedik cerrahinin en zor alanlarındandır. Cerrahın tecrübesi ve implantlar (platin ) yardımı ile en zor vakalar da bile iyi sonuçlar alınabilmektedir.”

NEDEN KALÇA REVİZYONU DÜŞÜNÜLMELİDİR?

Kalça protezi alan yaşlı hastaların çoğu, 15-20 yıl ve bazen de ömür boyunca protezlerini kullanmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, özellikle ilk kalça protezi ameliyatı genç yaşta yapılırsa ve hasta çok aktif bir fiziksel yaşam tarzı seçerse, bazı hastalarda bir veya daha fazla kalça protezi revizyonu gerekebilmektedir.

Revizyon cerrahisi geçirecek hastaların ameliyat öncesi incelemeleri, birincil cerrahi geçirecek hastalara göre daha kapsamlıdır. Çoğu zaman, yedek parçaların (bileşenlerin) konumunu ve sabitlenmesini belirlemek ve başarısız implant çevresindeki kemik kaybının boyutunu kesin olarak belirlemek için kalçanın özel radyografik (X-ışını) projeksiyonları, BT taraması veya MRI görüntülemesi gerekli olabilir. Cerrah başarısız kalça protezinde bir enfeksiyondan şüpheleniyorsa, ameliyat öncesi aspirasyon (sıvı örneği) ve/veya özel kan çalışılması gerekebilir.

Revizyon için en yaygın nedenler arasında; kalça protezinin tekrarlayan (tekrarlayan) çıkığı, mekanik arıza (implant aşınması ve yırtılması – gevşeme veya kırılma) ve enfeksiyon gösterilebilir.

REVİZYON KALÇA AMELİYATI İHTİYACINI ÖNLEME

Kalça protezi hastalarının, enfeksiyon ve implant başarısızlığı risklerinin farkında olması ve ameliyat sonrası kendilerini izlemesi hayati önem taşır. Yukarıda belirtilen başarısızlık biçimlerinden bazıları önlenebilir.

Cerrahın talimatları izlenerek çıkıklar önlenebilir. Kalça enfeksiyonunun bazı biçimleri, diğer vücut enfeksiyonlarının hemen tedavisi ile belirli dental ve diğer işlemlerden önce antibiyotik alınarak önlenebilir.

Bir protezin doğal olarak aşınması ve yıpranması, genellikle ağrı veya rahatsızlığa neden olmaz. Bu nedenle hastanın kalça protezini düzenli olarak kontrol ettirmesi çok önemlidir. Cerrah tarafından belirlenen aralıklarla basit bir fizik muayene ve radyografiler (X-ışınları) hastanın sağlık durumunun kontrolü için gereklidir. Herhangi bir zamanda aşırı aşınma ve/veya kemik kaybı tespit edilirse, kalça protezinin revize edilmesi için mümkün olan en iyi zamanı (varsa) belirlemek için yakın izleme gereklidir.

Revizyon ameliyatı sırasında, cerrahın kalça protezinin bir veya daha fazla parçasını çıkarması veya değiştirmesi gerekebilir. Kemiğe yapışmayan parçalar, hastanın kemiğinin minimum çıkarılmasıyla ya da hiç çıkarılmamasıyla güvenli bir şekilde değiştirilebilir. Ancak kemiğe temas eden metalik kısımların değiştirilmesi gerekiyorsa genellikle bir miktar kemik kaybı meydana gelir. Ayrıca kalça çevresindeki kasların bir kısmı kaybolacak ve bu da ameliyattan sonra kalçanın gücünü ve hastanın fonksiyonunu etkileyecektir. Revizyon cerrahisinin sonuçları, birincil cerrahinin sonuçları kadar öngörülebilir değildir. Komplikasyonlar daha sıktır.

Kalça protezinin revizyonu genellikle ilk ameliyattan daha zordur. Bu, “arabanın lastiklerini değiştirmek” olarak görülmemeli veya bununla kıyaslanmamalıdır. Ameliyatın sonuçları ve revize edilmiş kalça protezinin dayanıklılığı, birincil ameliyattan daha az tahmin edilebilirdir. Her revizyon ameliyatında kas kütlesi, kemik veya her ikisinde de bir miktar kayıp olur. Ameliyat süresi genellikle daha uzundur ve komplikasyon olasılığı birincil ameliyattan daha yüksektir.

tr_TRTR